۲۵ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

فواید دوران نامزدی و عقد

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

فواید دوران نامزدی و عقد

۱ – مصون ماندن دختر و پسر از معصیت و گناه

۲ – ایمن بودن دختر و پسر از انحرافات جنسی

۳ – پرهیز از چشم چرانی

۴ – جلوگیری از عدم اعتماد در خانواده بین زن و شوهر

۵ – کمتر شدن جرائم اجتماعی

۶ – شناخت کافی زن و شوهر همدیگر

۷ – از بین رفتن تضادها

۸ – متعادل شدن رفتار دختر و پسر

۹ – رهایی از احساس تنهایی و غربت

۱۰ – ابراز عشق و محبت نسبت به همدیگر، و تمرین آن برای آینده

۱۱ – پیدا کردن یک پناهگاه روحی

۱۲ – احساس آرامش و امنیت و پرهیز از افکار پریشان

۱۳ – پیدا شدن زمینه های لازم، برای یک زندگی شیرین و مستحکم

۱۴ – محفوظ ماندن شخصیت انسان

۱۵ – موفقیت در تحصیل و کار و برنامه های زندگی

۱۶ – بهترین راه برای مبارزه با فرهنگ مبتذل غرب، ماهواره و….

۱۷ – تمرین نوعی زندگی مشترک و آمادگی برای اداره مسئولیت سنگین خانواده.