۲۵ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

آیا او با من ازدواج میکند ؟

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

آیا او با من ازدواج میکند ؟

برای هر دختری این موقعیت در زندگیش پیش می آید که از خود می پرسد : ” آیا رابطه من به ازدواج منتهی می شود ؟

به هرحال ، اگر عاشق هستید و چنین ارتباطاتی دارید اغلب این مراحل را طی خواهید کرد.

برنامه ریزی
اگر در صحبت ها و برنامه هایتان از آینده حرف می زنید پس ازدواج خیلی به شما دور نیست . اغلب مردان وقتی می خواهند از کسی خواستگاری کنند دوست دارند خودنمایی کنند و درباره ی برنامه های بلند مدتی با شما صحبت می کنند . اگر سوالات فرضی خودشان را با مطرح کردن مسائلی مانند بچه ، خرید خانه یا اینکه پدر و مادر کدامتان را برای کدام تعطیلات ملاقات کنید آغاز می کنند ، خواستگاری آنها می تواند زودتر از آن موقعی که شما فکر می کنید اتفاق بیافتد .

بازی با ضمایر
به این فکر کنید که او چگونه درباره ی هر دوی شما صحبت می کند . آیا از ضمیر جمع ( ما ) استفاده می کند ؟ وقتی شما را به دوستان و همکارانش معرفی می کند ، چگونه رفتار می کند ؟ زمانیکه یک مرد شروع به استفاده از ضمیر ” ما ” می کند ، نه تنها در مورد شما بلکه در مورد دوستان و اعضاء خانواده اش این نشانه ی این است که تعهد بلند مدتی مانند ازدواج را در سر می پروراند .

مسائل مالی
به این نکته توجه کنید که او شما چگونه پولش را خرج می کند . اگر به نظر می رسد که برای چیز بزرگی پول پس انداز می کند اما به شما نمی گوید که آن چیست این می تواند بدین معنی باشد که نامزدی ای در راه است . اغلب مردان پول خود را قبل از اینکه حتی به فکر نامزد کردن باشند ، پس انداز می کنند . بنابراین توجه به عادات خرج کردن او می تواند علامت گویایی باشد برای اینکه او قصد خواستگاری کردن از شما را دارد.

آماده بودن
عاشقانه ترین خواستگاری ها برای ازدواج آنهایی هستند که بتوانند شما را غافلگیر کنند . ممکن است اصلاً فکر این را هم نکنید که او می خواهد روی یک زانو نشسته و از شما تقاضای ازدواج کند . بنابراین در پس ذهن خود باید این را در نظر داشته باشید که آیا این همان مردی است که شما می خواهید یک عمر با او باشید . این کار این اطمینان را برای شما حاصل می کند که آمادگی ازدواج را دارید حتی اگر غافلگیر بشوید .